Prijava
PRIJAVA
E-mail:
Geslo:
Zapomni si me
Pozabil geslo!
Registracija
REGISTRIRAJ SE

E-mail

Geslo

Ponovno geslo

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

-

Telefon

Vpišite prikazane znake
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
  

Pravila in pogoji ŠKL nagradne igre »ZADENI VSTOPNICO ZA SMUČARSKI CENTER STARI VRH «

 

Splošne določbe

V skladu s temi pravili organizator Zavod ŠKL Ljubljana, Brezovce 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator) prireja nagradno igro »ZADENI VSTOPNICO ZA SMUČARSKI CENTER STARI VRH« (v nadaljevanju: nagradna igra).

 

Nagradna igra bo potekala na območju Republike Slovenije v obdobju od 5.12.2016 do 15.3.2017.

 

Nagradna igra poteka v televizijski oddaji ŠKL, ki se predvaja na Kanalu A, vsako soboto okoli 10.00 ter ponovi na cca. 17 lokalnih TV postajah.

 

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi gledalci TV oddaje ŠKL, obiskovalci spletnih strani www.skl.si ter obiskovalci omrežja Facebook, ki so državljani Evropske unije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji  (fizične osebe), starejši od 15 let.

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje sodelovanja. 

 

Sodelujoči, mlajši od 18 let, morajo imeti soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za sodelovanje v nagradni igri in bodo morali glavno nagrado prevzeti v spremstvu  staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 

 

Kako sodelovati v nagradni igri

V nagradni igri je možno sodelovati:

 

 1. Preko e-naslova info@skl.si:
  Za sodelovanje v nagradni igri uporabnik na e-naslov skl@skl.si pošlje e-mail sporočilo, ki mora vsebovati:
  1. Pravilni odgovor na tedensko nagradno  vprašanje ter,
  2. Osebne podatke: ime, priimek, naslov ter davčno številko uporabnika;

Za žrebanje se bodo upoštevali vsi odgovori, ki bodo na email naslov skl@skl.si prispeli do najkasneje petka do 12.00 v tekočem tednu.

 

S sodelovanjem se udeleženec nagradne igre strinja in potrjuje Pravila in pogoje nagradne igre »ZADENI VSTOPNICO ZA SMUČARSKI CENTER STARI VRH«, ki so objavljeni na www.skl.si.

 

Organizator bo imena nagrajencev tedensko objavljal na spletni strani www.skl.si ter fb profilu http://www.Facebook.com/fanskl .

 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek), če bo izžreban, objavljeni na spletni strani www.skl.si ter zidu Facebook strani http://www.Facebook.com/fanskl in, da bo na poziv organizatorja v roku 14 dni posredoval podatke, potrebne za dostavo nagrade. 

 

Žrebanje oziroma določitev zmagovalca s strani komisije ne bo javna. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča. 

 

Neprimerne vsebine in komentarji bodo odstranjeni.

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

Osebe, mlajše od 18 let morajo pridobiti soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov  za posredovanje osebnih podatkov organizatorju.

Nagradni sklad

-  14 poldnevnih smučarskih vozovnic za odrasle

 

Izbor nagrajencev in prevzem nagrad:

Izbor nagrajenca (žrebanje) bo izveden tedensko in sicer vsako soboto ob 12.00 za pretekli teden.

 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko email sporočila ter naprošeni za podatke potrebne za pošiljanje in davčno številko. Ko bo nagrajenec organizatorju sporočil vse potrebne podatke mu bo organizator v roku enega tedna po pošti poslal nagrado (podldnevno smučarsko vozovnico za odrasle).

 

Datumi tedenskih žrebanj (10x) za T-shirt majico Dana:

v decembru: 10.12., 17.12., 24.12., 31.12..

v januarju: 7.1., 14.1., 21.1., 28.1..

v februarju: 4.2., 11.2., 18.2., 25.2..

v marcu: 4.3., 11.3..

 

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

 

Komisija 

Komisija bo izbirala med vsemi sodelujočimi, ki ustreza pravilom in pogojem nagradne igre, s pripisanimi zahtevanimi podatki. Izbori potekajo pod nadzorom tričlanske komisije, predsednik komisije pripravi zapisnik izžrebanih nagrajencev.

 

Merila komisije:

- Pravilen odgovor na nagradno vprašanje;

- Pravočasno prispeli odgovor na nagradno vprašanje;

- Popolni podatki sodelujočega;

 

Davki in akontacija dohodnine

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko.

 

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

 

Organizator bo dobitnikom nagrad po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2016 oz. 2017.

 

Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

Varovanje osebnih podatkov 

S pošiljanjem podatkov se sodelujoči v nagradni igri strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v nagradni igri igro »ZADENI VSTOPNICO ZA SMUČARSKI CENTER STARI VRH«  in hkrati izrecno soglašajo, da lahko organizator njihove osebne podatke uporabi za potrebe te nagradne igre ter njihove poštne in elektronske naslove, za svoje trženjske aktivnosti. Organizator nagradne igre se zavezuje, da podatke o udeležencih in nagrajencih brez dovoljenja le-teh ne bo posredoval tretji osebi oziroma se zavezuje, da bo z njimi rokoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.I. RS, št. 86/2004, 67/2007). Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja.

 

Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih izbora oz. prevzema nagrade.

 

Odgovornost organizatorja 

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, umakne z zida Facebook strani http://www.Facebook.com/fanskl in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz sodelovanja v nagradnih igrah in sodelovanja na obeh Facebook strani. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani z zidu in izloči iz nagradne igre. Sodelujoči je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami in jamči, da ima na vseh posredovanih vsebinah ustrezne avtorske pravice. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

-       (ne)delovanje družabne spletne strani www.skl.si ali spletne mreže Facebook, 

-       vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, 

-       (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, 

-       nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 

-       vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

 

Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino na e-naslov skl@skl.si  z naslovom (imenom) vsebine in z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, bo organizator objavljeno vsebino odstranil z zidu Facebook najkasneje v roku 4 delovnih dni od prejema prijave. 

 

Končne določbe 

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov skl@skl.si.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE OSVOJI SVOJ ŠKL IZVIR VODE - FLAŠKA

Splošne določbe

V skladu s temi pravili organizator Zavod ŠKL Ljubljana, Brezovce 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator) prireja nagradno igro »Osvoji svoj ŠKL izvir vode-FLAŠKA« (v nadaljevanju: nagradna igra).

 

Nagradna igra traja od 8.8.2014 do 12.9.2014.

 

Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.skl.si  v zavihku Nagradne igre, dodatno pa se najavlja tudi na Facebook strani Zavoda ŠKL.

 

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje sodelovanja.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 

 

Udeleženci nagradne igre in način sodelovanja 

Udeleženec nagradne igre je vsak,  ki pravilno odgovori na nagradno vprašanje »Kateri sadež je botroval rojstvu flaške?« objavljeno na spletni strani (https://nagradneigre.wufoo.com/forms/nagradna-igra-flaka/). V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju akcije. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

Nagradni sklad

Vsak ponedeljek od 18.8. do 15.9.2014 bomo podelili po eno Flaško (0,5 l).


Žrebanje in obveščanje nagrajencev
V žrebanje bodo uvrščeni vsi odgovori na nagradno vprašanje,  ki  jih Zavod ŠKL prejme preko spletnega obrazca do vključno petka pred vsakim ponedeljkovim žrebanjem.  Žrebanje nagrad v nagradni igri bo potekalo na sedežu organizatorja, nagrajence pa  bo objavilo na FB strani www.skl.si vsak ponedeljek v času trajanja nagradne igre. Postopek žrebanja bo izveden z računalniško obdelavo prejetih odgovorov, pri čemer bo komisija najprej izločila nepravilne odgovore, med pravilnimi odgovori pa z računalniškim žrebom vsak teden izbrala po enega nagrajenca. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni preko fb strani ŠKL ter preko e-mail naslova.

 

Datumi tedenskih žrebanj za Flaško 0,5 l:

18. avgust 2014 (obvestilo na FB strani in po E-mailu)

25. avgust 2014 (obvestilo na FB strani in po E-mailu)

1. september 2014  (obvestilo na FB strani in po E-mailu)

8. september 2014 (obvestilo na FB strani in po E-mailu)

15. september 2014 (obvestilo na FB strani in po E-mailu)

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.skl.si (v zavihku Nagradne igre). Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni možna. Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino.

Prevzem nagrad:

Nagrade bo organizator poslal po pošti nagrajencem najkasneje do 22. Septembra 2014.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče.

 

Trzin, avgust 2014


Pravila PRETEKLIH nagradnih iger

Pravila in splošni pogoji - "Osvoji karto za Repliko"

Pravila in splošni pogoji - "Kaj se skriva za vrati?"

Pravila in splošni pogoji - "Poišči mi ime"

Pogoji in pravila nagradne igre ŠKL in T2; Nagrajenci

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre Anni 'Spimpaj računalnik'. Nagrajenci: YULIYA POLISHCHUK

Pravila in splošni pogoji nagradne igre 'Utrinek z Dano'. Nagrajenci

Pravila nagradne igre 'Zadeni vstopnico za Finale'.  Nagrajenci

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre S2H.  Nagrajenci S2H

Pravila nagradne igre Zlati gram Nagrajenci: Žiga Rejc

Pravila nagradne igre HITRO IN POCENI DO MOJE ZVEZDEPOKROVITELJI

Čunga Lunga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Pečjak BTC City Atlantis vodno mesto Fundacija za šport Olimpijski komite Slovenije Šport mladih Paketek Timplast Sasha Design Dana Birokrat Spletnik Stari Vrh

ŠKL PORTAL
  O ŠKL
 • O Zavodu ŠKL
 • Projekti ŠKL
 • Raziskave
 • Znani o ŠKL
 • ŠKL v medijih
 • Zgodovina
 • Fundacija Zvezda
 • PODPRITE ŠKL

  TV
 • Novice
 • Arhiv novic
 • Arhiv oddaj
 • Kje se predvaja
 • Zgodovina oddaje
 • Naroči DVD
 • Želimo sodelovati
  Revija
 • Revija
 • Arhiv novic
 • Želite sodelovati
 • ŠKL Branja

  Galerija

  Hall of fame
  Pokrovitelji
 • Vsi pokrovitelji
 • ŠKL pokroviteljstvo

  Kontakt
 • Kontakt
 • ŠKL Logo
 • Povezave
  Dejavnosti
 • ŠKL Klub
 • ŠKL Potovanja
 • ŠKL Trgovina
 • ŠKL Darila
 • ŠKL Dogodki

  ŠKL aktivnosti
 • ŠKL Šole
 • ŠKL Naj šola
 • ŠKL Krožki
 • ŠKL Aktiv
 • ŠKL naj športnik
 • BO JANEZ
 • Tee ball
 • ŠKL Finale
Zavod ŠKL © 2010 - 2019
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.